ترنج سبز
لیوان چای زیره

سقط کننده، ضد درد، بی حس کننده، ضد کرم، ضد چسبندگی پلاکت ها، ضد باکتری، ضد سم، ضد صفرا، ضد باروری، ضد التهاب، ضد اکسیدان، ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد تومور،ضد نفخ، ضد احتقان

لیوان چای هل

نوشیدن دم کرده ی داغ آن موجب تسکین کولیت، سوءهاضمه، باد نفخ، حالت تهوع و بی حالی شده و مانع ترشح  زیاد اسید معده می شود. خواص گرمابخش و انرژی زایی بسیاری دارد