ترنج سبز

چای زنجبیل

چای زنجبیل در گردش بهتر خون موثر است، التهابات بدن را کاهش میدهد ، مشکلات تنفسی را بهبود میبخشد ، این نوشیدنی برای گرم نمودن کمر بخصوص در خانم هایی که از مشکلات و ناراحتی های عادت ماهانه رنج میبرن بسیار موثر است.