ترنج سبز

لیوان چای بهار نارنج

مهم‌ترین خاصیت دارویی بهارنارنج تاثیر آن روی سیستم  عصبی بدن است.بهارنارنج بر روی سیستم عصبی مرکزی  انسان تاثیری آرام بخش می گذارد و به همین دلیل  درمانی فوق العاده برای  بی خوابی و اضطراب و  تسکین اعصاب است.