ترنج سبز
دمنوش بابونه

بابونه به دلیل دارا بودن خواص آرامش بخشی،  به خواب راحت کمک می کند.این گیاه کاهش  دهنده استرس است و به دکتر گیاهان معروف است.