ترنج سبز

لیوان دمنوش کاکوتی

 گیاه کاکوتی مقوى معده، ضد عفونى کننده مجارى تنفسى است و خواص نعنا را داراست.گرم و خشکضد باکتری، خلط آور، ضد سرما خوردگی و ضد عفونی کننده روده است.